Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna

 


HOTĂRÂREA NR. 148/2007
cu pivire la stabilirea componenţei nominale a delegaţiilor, care se vor deplasa în oraşul Kecskemét – Republica Ungară

 

            Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. IN 5260/2007 al Biroului Administraţie Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere şi invitaţia primită din partea d-lui dr. Zombor Gábor, primarul oraşului Kecskemét din Republica Ungară;

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;                     

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind adminstraţia publică locală, republicată;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. Se aprobă delegaţia, care va lua parte la festivităţile „Hirös Hét” organizate în oraşul Kecskemét, în perioada 28 – 30 august 2007, în următoarea componenţă nominală:

1. Solomon Ioan, consilier local;

2. Latzin Gábor, consilier local;

3. Ördög Lajos, consilier local;

ART. 2. Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează primarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 10 august 2007.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ
Ferenczi István                                               SECRETAR
                                                               Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină