Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  272/2018

privind aprobarea prețurilor unitabile la Contractul încheiat cu SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL

pentru unele tipuri de lucrări de modernizare, reparații și întreținere a străzilor,
 trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prezentarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Toth-Birtan Csaba;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 54.339/2018 al Direcției de Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 54304/2018 al Comisiei de negociere a prețurilor pentru lucrările de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe ce se vor efectua de către societatea SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL;
Având în vedere dispozițiile art. 1 și art. 40 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 43/1997 privind regimul drumurilor;
Având în vedere dispozițiile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
Potrivit dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. d coroborat cu art. 36 alin. (6) lit. a din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1.
– Se aprobă prețurile unitare, fără TVA, pentru lucrările de modernizare, reparații și întreținere a străzilor, trotuarelor, sistemului rutier de pe raza Municipiului Sfântu Gheorghe ce se vor efectua de către societatea SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL, după cum urmeză:
-    reparații pavaj din piatră 50,81 RON/mp;
-    reparații trotuar din pavele de beton vibropresat fără strat de suport 43,28 RON/mp;
-    reparații trotuar din pavele de beton vibropresat cu strat de suport 65,93 RON/mp.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Gospodărire Comunală, Direcția Tehnică Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv SEPSI ÚT-ÉPITŐ SRL Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 septembrie 2018.

                            PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                    Debreczeni László                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                    Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină