Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  93/2018

privind modificarea HCL nr. 194/2017 pentru aprobarea Regulamentului de
funcţionare al Parcului Industrial „SEPSIIPAR”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință extraordinară:
Având în vedere adresa Administratorului SEPSIIPAR SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 10409/21.02.2018;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 11027/23.02.2018 al Biroului monitorizare societăţi comerciale şi servicii comunitare de utilităţi publice;
În baza prevederilor Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2013 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b și c, alin. (4) lit. d și e, și alin. (5) lit. a și b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea ultimului alineat al Capitolului I din Regulamentul de Funcţionare al Parcului Industrial “SEPSIIPAR”, aprobat prin HCL 194/2017, care va avea următorul cuprins:
“Investitorii pot opta pentru închirierea unui spațiu de birouri în clădirea administrativă. Închirierea spațiilor se organizează pe baza licitației publice și în condițiile prezentului regulament, prețul de pornire a licitației pentru chiria lunară începând de la 3 EUR/mp/lună, la care se adaugă TVA. Este posibilă închirierea unui întreg etaj de către un singur investitor, dar numai una din cele două etaje se poate închiria astfel. Condițiile închirierii și a utilizării spațiilor comune vor fi reglementate prin contract. Cheltuielile cu utilitățile aferente spațiilor de birouri închiriate (inclusiv spații folosite în comun) vor fi alocate în sistem paușal.
Cei interesați pot opta, de asemenea, pentru închirierea halei de confecționat decoruri și atelierului amplasate pe terenurile scoase la licitație în vedere concesionării în condițiile prezentului regulament. În această situație redevența terenului se va achita pentru terenul neocupat de construcție, iar chiria se va plăti pentru construcția și terenul aferent.
Închirierea spațiilor se organizează pe baza licitației publice și în condițiile prezentului regulament, prețul de pornire a licitației pentru chiria lunară începând de la 2 EUR/mp/an, la care se adaugă TVA.”
ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu și Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate și Servicii Publice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, respectiv SEPSIIPAR S.R.L.

Sfântu Gheorghe, la 13 martie 2018.

                              PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                       Ambrus Zsombor                                                                        SECRETAR
                                        În lipsa acestuia,                                                               Kulcsár Tünde-Ildikó
                       Consilier local: Sztakics Éva-Judit
                                       Toth-Birtan Csaba
                                          Csatlós László


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină