Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  67/2018

pentru modificarea H.C.L. nr. 384/2010 privind înființarea Comisiei locale
de ordine publică a municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în şedinţă ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 8.650/2018 al Compartimentului Administrație Locală din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 28 din Legea poliției locale nr. 155/2010, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă actualizarea componenței nominale a Comisiei locale de ordine publică, constituită conform articolului 1 din H.C.L. nr. 384/2010, prin desemnarea următorilor consilieri locali:
1.    Toth-Birtan Csaba, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe;
2.    Comăneci Liviu-Vasile, consilier local;
3.    Bálint Iosif, consilier local.
ART. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, articolul 1 al Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei locale de ordine publică aprobat prin HCL nr. 183/2011 se modifică în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de ordine publică a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 28 februarie 2018.

                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                   Zsigmond József                                                               SECRETAR
                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină