Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  88/2018

pentru modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind administrarea

locurilor publice de desfacere, încheiat cu TEGA S.A. Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 3404/2018 al Biroului locativ și Ocuparea domeniului public din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Referatul nr. 2554/15.01.2018 directorului general al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Contractul de concesiune nr. 4380/1998 privind Administrarea Locurilor Publice de Desfacere, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţie publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, şi alin. (6) lit. a pct. 14 şi din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1.
- Se aprobă desființarea punctelor de desfacere prevăzute în anexa nr. 1, concesionate în baza Contractului nr. 4380/1998 încheiat cu TEGA S.A. Sfântu Gheorghe,
ART. 2. - Se aprobă încetarea dreptului de concesiune asupra bunurilor identificate în anexa nr. 2 şi preluarea acestora în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 3. - Se aprobă modificarea Contractului de concesiune nr. 4380/1998 privind administrarea locurilor publice de desfacere, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe şi TEGA S.A. Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în Actul adiţional nr. 1/2018, anexa nr. 3.
ART. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă la prezenta hotărâre.
ART. 5. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcția Tehnică și Monitorizare Societăți Comerciale Subordonate şi Servicii Publice, Biroul Buget-Contabilitate din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Consiliul de Administraţie al TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe la 08 martie 2018.       

                           PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                       CONTRASEMNEAZĂ
                                       Ambrus Zsombor                                                                         SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-IldikóAnexa 1

Anexa 2

Anexa 3
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină