Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  47/2018

privind aprobarea cotizaţiei municipiului Sfântu Gheorghe pe anul 2018,

către Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa extraordinară;
Având în vedere adresa Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI, înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 7.846/09.02.2018 şi Hotărârea nr. 05/07.02.2018 a Adunării Generale a Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 7.974/09.02.2018 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei mun. Sfântu Gheorghe,
În baza prevederilor art. 18 lit. b şi art. 30 alin. (1) și alin. (2) din Statutul Asociaţiei Grup de Acţiune Locală SEPSI cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin (9) din Legea nr. 2015/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă achitarea cotizaţiei Municipiului Sfântu Gheorghe pe trimestrul I al anului 2018, în valoare de 50.000 lei, la Asociaţia Grup de Acţiune Locală SEPSI.
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 13 februarie 2018.


                        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                        Ambrus Zsombor                                                                                SECRETAR
                                        În lipsa acestuia,                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó
                    Consilier local: Sztakics Éva-Judit
                                                 Toth-Birtan Csaba
                                                 Vajna László

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină