Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  424/2017

pentru aprobarea acordării burselor de excelenţă pe anul 2017,

în cadrul programului “Bursele Sfântu Gheorghe”Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.385/15.12.2017 al Biroului pentru Învăţământ și Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, Comisiei pentru învățământ, cultură și știință și Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 358/2017 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe privind modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în municipiul Sfântu Gheorghe ”Bursele Sfântu Gheorghe”, cu modificările și completările ulterioare, pe anul 2017;
Având în vedere Procesul-verbal nr. 68740/05.12.2017 al Comisiei de evaluare a burselor de excelență ”BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 184/2009 privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
I. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
“Art. 2. – Se aprobă acordarea a 5 burse de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2017, fiecare în sumă de 3000 lei, elevilor din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din Municipiul Sfântu Gheorghe”.
ART. 2. – Se aprobă acordarea burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” pe anul 2016, următorilor elevi din anul terminal de la unităţile de învăţământ liceal din municipiul Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
1.    Máté Zsolt, elev la Colegiul Național “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
2.    Demeter Ábel, elev la Colegiul Național “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
3.    Bálint Hunor-Ferenc, elev la Colegiul Național “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
4.    Bakó Bence, elev la Colegiul Național “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
5.    Szabó Richárd, elev la Colegiul Național “Székely Mikó” Sfântu Gheorghe;
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul municipiului doamna Sztakics Éva-Judit şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 21 decembrie 2017.

                     PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ
                                   Tischler Ferenc                                                                                   SECRETAR
                                                                                                                                       Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină