Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  395/2017

pentru modificarea H.C.L. nr. 267/2016 privind stabilirea programului de
audienţe a consilierilor locali ai municipiului Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 64.732/2017 al Compartimentului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 33/2017 privind validarea mandatului consilierului local Gheorghe Ion;
Având în vedere H.C.L. nr. 236/2017 privind validarea mandatului consilierului local Vajna László;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) şi art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. UNIC – Se aprobă modificarea pozițiilor nr. 3 și 13 din lista privind stabilirea programului de audienţe a consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 267/2016, după cum urmează:
 

Nr. crt. Numele şi prenumele consilierului    Locaţia audienţei  Ziua şi ora audienţei
3. Gheorghe Ion Sediul P.N.L., str. 1 Decembrie 1918 nr. 45   Ultima zi de marți a fiecărei luni, orele 17,00-19,00.
13.  Vajna László Sediul organizaţiei orăşeneşti U.D.M.R., str. Martinovics Ignác nr. 2. În prima zi de miercuri a fiecărei luni, începând cu ora 16,00.

Sfântu Gheorghe, la 23 noiembrie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                  CONTRASEMNEAZĂ
                                       Sztakics Éva-Judit                                                                          Pentru SECRETAR
                                                                                                                                                         Morar Edith
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină