Joi, 2. aprilie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR  357/2017

privind aprobarea atribuirii de denumiri unor străzi din
 Municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20.131/2017 al Arhitectului Şef al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Procesul-verbal al Comisiei de Analizare şi de propunere de atribuire sau de schimbare a denumirii străzilor, pieţelor şi a altor spaţii publice respectiv a obiectivelor publice de interes local din Municipiul Sfântu Gheorghe, din data de 16.03.2017.
Având în vedere Avizul nr. 12698/2017 al Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Covasna;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor O.G. nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute de art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit c şi alin (5) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă atribuirea următoarelor denumiri pentru următoarele străzi existente în Municipiul Sfântu Gheorghe, care la data adoptării prezentei hotărâri nu aveau nici o denumire, astfel:
a) GYÁRFÁS GYŐZŐ, prima stradă paralelă cu str. Borvíz, situată în partea sudică a acesteia;
b) DR. GRIGORE PĂLTINEANU, a doua stradă paralelă cu str. Borvíz, situată în partea sudică a acesteia, zonă cartier rezidenţial nou înfiinţat în partea nord-vestică a municipiului;
c) SOMBORI SALAMON SÁNDOR, strada cu deschidere perpendiculară pe str. Toamnei, respectiv str. Armata Română, situată în partea estică a str. Toamnei;
d) HEINRICH BÖLL, pentru prima stradă paralelă cu str. Armata Română, situată în partea nordică a acesteia, delimitată de prima stradă paralelă cu strada Toamnei (la vest), şi str. Sombori Salamon Sándor (la est);
e) SYLVESTER LAJOS, Cartierul Lunca Oltului, prelungirea bulevardului Gen. Grigore Bălan, delimitată de intersecţia str. Ţigaretei cu b-dul Gen. Grigore Bălan şi sensul girator situat în partea sudică a acesteia;
f) DOMOKOS GÉZA, în prelungirea str. Ţigaretei, delimitată de intersecţia str. Ţigaretei cu b-dul Gen. Grigore Bălan şi str. Baász Imre;
g) BIRTALAN ÁKOS, în prelungirea str. Fabricii, delimitată de intersecţia str. Fabricii cu b-dul Gen. Grigore Bălan şi digul de apărare a râului Olt
h) BAÁSZ IMRE, prima stradă situată în partea vestică a digului de apărare a râului Olt, delimitată de str. Birtalan Ákos şi artera de circulaţie situată în partea sudică a acesteia;
i) SZÉKELY ZOLTÁN, prima stradă situată în partea sudică a străzii Domokos Géza, delimitată de str. Sylvester Lajos şi str. Baász Imre;
j) KÓNYA ÁDÁM, a doua stradă situată în partea sudică a străzii Domokos Géza, delimitată de str. Sylvester Lajos şi str. Baász Imre;
k) PLUGOR SÁNDOR, a treia stradă situată în partea sudică a străzii Domokos Géza, delimitată de str. Sylvester Lajos şi str. Baász Imre;
l) ISIDOR RAUCA-RĂUCEANU, pentru a patra stradă situată în partea sudică a străzii Domokos Géza, delimitată de str. Sylvester Lajos şi str. Baász Imre;
m) LŐRINCZ CSABA, a doua stradă situată în partea vestică a digului de apărare a râului Olt, delimitată de str. Birtalan Ákos şi str. Plugor Sándor;
n) VERESS DÁNIEL, prima stradă paralelă cu str. Birtalan Ákos, situată în partea sud-vestică a acesteia, delimitată de str. Lőrincz Csaba şi str. Baász Imre;
o) GAÁL SÁNDOR, prima stradă la dreapta din strada Izvorului;
p) ALBERT ÁLMOS, a doua stradă intersecție cu strada Izvorului;
q) MOLDOVAN NICOLAE, a treia stradă intersecție cu strada Izvorului;
r) Calea BRAŞOVULUI, DN 12, de la limita actuală a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe, până la limita teritoriului administrativ, spre Braşov;
s) Calea VÂLCELE, DJ 13E, de la km 18+150 la km 17+280 (limita teritoriului administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe).
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Gospodărie Comunală, Direcția de Urbanism şi Serviciul Comunitar de Evidenţă a Persoanelor din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 26 octombrie 2017.

                             PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                                    Székely Kincsö                                                                                      SECRETAR
                                                                                                                                             Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină