Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  265/2017

privind aprobarea preluării tuturor operațiunilor privind execuția bugetară de la Liceul Technologic

„Kós Károly” Sfântu Gheorghe la Liceul Technologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe,

începând cu data de 01 septembrie 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46.960/29.07.2017 al Biroului pentru Învăţământ, Cultură, Informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Decizia nr. 312/03.04.2017 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Covasna, privind reorganizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2017-2018;
Având în vedere H.C.L. nr. 10/2017 privind aprobarea reţelei şcolare preuniversitare de stat din municipiului Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2017 – 2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă preluarea tuturor operațiunilor privind execuția bugetară de la Liceul Technologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe la Liceul Technologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, începând cu data de 01 septembrie 2017.
ART. 2. – Drepturile salariale aferente lunii august 2017 vor fi achitate de Liceul Technologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimar, Biroul pentru Învăţământ, Cultură, Informatică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Liceul Technologic „Kós Károly” Sfântu Gheorghe, Liceul Technologic „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 august 2017.

                   PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                             Toth-Birtan Csaba                                                                    Pentru SECRETAR
                                                                                                                                       Morar Edith

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină