Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe
Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  213/2017

privind validarea mandatului unui consilier localConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 67/2017 a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Organizaţia Județeană Covasna, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 35087/2017;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34810/2017 al Compartimentului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 198/2017 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al doamnei Koréh Enikő-Zsuzsanna;
Având în vedere Raportul Comisiei de validare nr. 38.588/2017;
În baza prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) şi (5), respectiv art. 31ˆ1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Validează mandatul de consilier local al domnului Vajna László, pe baza propunerii formulate de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Organizaţia Județeană Covasna.
ART. 2. – Pe durata exercitării mandatului de consilier, domnului Vajna László îşi va desfăşura activitatea în Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte, respectiv Comisia pentru tineret și sport a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 10 iulie 2017.

                         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                        CONTRASEMNEAZĂ
                                          Miklós Zoltán                                                                              SECRETAR
                                                                                                                                      Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină