Marţi, 22. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL   SFÂNTU  GHEORGHE

CONSILIUL LOCAL

RO 520008 Sf.Gheorghe                         Tel:  0267-311726

str. 1 Decembrie 1918 nr.2                      Fax: 0267-351781

      Judeţul Covasna 

 

 HOTARÂREA NR. 84/2007
cu privire la încetarea mandatului unui consilier

 

            Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţa ordinară;

            Având în vedere cererea de demisie din calitatea de consilier local a d-nei Drincă Alina-Natalia, înregistrată sub Nr. IN. 2923/25.04.2007;

Având în vedere referatul constatator Nr. IN. 3478/2007 al primarului şi al secretarului municipiului Sfântu Gheorghe;

            Având în vedere avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disicplină a Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe;

            În baza prevederilor art. 9 alin. (2) lit. a şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

 HOTĂRĂŞTE

 

            ART. UNIC. - Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe ia act de demisia doamnei Drincă Alina-Natalia şi declară vacant locul de consilier deţinut de aceasta.

 

Sfântu Gheorghe, la 31 mai 2007.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                             CONTRASEMNEAZĂ

            Bajcsi Tiberiu                                    SECRETAR

                                                                 Kulcsár Tünde


<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină