Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  100/2017

privind aprobarea acordării burselor studenților din anii terminali pe anul 2017Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 19756/07.04.2017 al Biroului pentru învăţământ şi cultură, informatică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a programului de susținere a studenților din anii terminali, aprobat prin H.C.L. nr. 320/2015 privind instituirea programului de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul in municipiul Sfantu Gheorghe, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Lista celor înscriși și punctajul obținut, înregistrată cu nr. 20017/2017, întocmită de către Comisia de evaluare a cererilor depuse pentru obținerea burselor;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă acordarea a 13 burse pentru studenți în anii terminali pentru perioada aprilie-iulie anul 2017, în valoare de 300 lei/lună/persoană pentru studenții la licență, 500 lei/lună/persoană pentru studenții la master și 1000 lei/lună/persoană pentru studenții la doctorat.
ART. 2. – Se aprobă acordarea burselor pentru următorii studenți în anii terminali pe anul 2017:
1.    Albert – Tóth Noémi, Master, Universitatea de Medicină și Framacie, Târgu Mureș;
2.    Andriesei Alexandru, Master, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București;
3.    Both Noémi-Zsuzsanna, Doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca;
4.    Farkas Boglárka, Licență, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca;
5.    Ferencz Beáta – Zita, Licență, Universitatea Sapientia, Târgu Mureș;
6.    Kovács Andor, Master, Universitatea Tehnică, Cluj – Napoca;
7.    Kovács Magor István, Licență, Universitatea Transilvania, Brașov;
8.    Nébel Orsolya-Enikő, Licență, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca;
9.    Rab Enikő – Sarolta, Master, Universitatea Tehnică, Cluj – Napoca;
10.    Rozinka Szende, Licență, Universitatea Babeș-Bolyai, Sfântu Gheorghe;
11.    Sebestyén Tihamér-Tibor, Doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca;
12.    Simon Levente, Doctorat, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca/Universitatea Eötvös Lóránd, Budapesta;
13.    Ürmösi Júlia Eszter, Master, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj – Napoca.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
   
Sfântu Gheorghe, la 13 aprilie 2017.

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                 CONTRASEMNEAZĂ
                                 Miklós Zoltán                                                                                    SECRETAR
                                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină