Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  69/2017

privind desemnarea unor consilieri la alegerile pentru funcțiile de delegați
ai satelor Chilieni și Coșeni


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 13.316/2017 al Compartimentului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se desemnează dl. Bálint Iosif și dl. Csatlos László, consilieri locali, respectiv ca membru de rezervă dl. Miklós Zoltán, consilier local, să participe la alegerile pentru funcția de delegat al satului Chilieni.
ART. 2. – Se desemnează dl. Kelemen Szilárd-Péter și dl. Kolza István, consilieri locali, respectiv ca membru de rezervă dl. Ambrus Zsombor, consilier local, să participe la alegerile pentru funcția de delegat al satului Coșeni.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează persoanele desemnate la art. 1 și art. 2 din prezenta hotărâre.

Sfântu Gheorghe, la 20 martie 2017.

                  PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                    CONTRASEMNEAZĂ
                      Kelemen Szilárd-Péter                                                                 SECRETAR
                                                                                                                     Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină