Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  55/2017

privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii
situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public
 al Municipiului Sfântu Gheorghe.


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere H.C.L. nr. 346/2016 privind încadrarea pe zone fiscale a intravilanului municipiului Sfântu Gheorghe; .
Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 2969/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România Organizaţia Teritorială Trei Scaune, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 2965/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Partidul Civic Maghiar Organizaţia Judeţeană Covasna cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 57433/2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi al Partidului Popular Maghiar din Transilvania Organizaţia Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 26 şi 27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1), respectiv art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 2969/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, Organizaţia Teritorială Trei Scaune, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unele spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adiţional nr. 1/2017, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 2965/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Partidul Civic Maghiar, Organizaţia Judeţeană Covasna, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unele spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adiţional nr. 1/2017 anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 57433/2016 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi Partidul Popular Maghiar din Transilvania, având ca obiect unele spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adiţional nr. 1/2017 anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 09 martie 2017

                                 PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                CONTRASEMNEAZĂ
                                          Kelemen Szilárd-Péter                                                                          SECRETAR
                                                                                                                                                   Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3


 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină