Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

HOTĂRÂREA NR.  342/2016

privind aprobarea încheierii unui contract de asistenţă juridică cu societatea de avocatură Gîscan & Asociaţii

pentru reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor de judecată în dosarul nr. 398/119/2016
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 70.567/28.11.2016 al Serviciului Juridic din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere oferta de preţ nr. 70.516/28.11.2016 a societăţii de avocatură Gîscan & Asociaţii, cu sediul în Bucureşti, str. Străbună nr. 3, ap. 7, sector. 1;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) din OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 21 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2), art. 123 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
 


HOTĂREŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă încheierea unui contract de asistenţă juridică cu societatea de avocatură Gîscan & Asociaţii, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, pentru reprezentarea Municipiului Sfântu Gheorghe în faţa instanţelor de judecată în dosar nr. 398/119/2016, având ca obiect anularea Deciziei nr. 22/2015 a Camerei de Conturi a judeţului Covasna, respectiv Încheierii nr. 49/2016 de Curtea de Coturi România.
ART. 2. – Cu semnarea contractului de consultanţă juridică se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András.
ART. 3. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 noiembrie 2016.

                       PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                            CONTRASEMNEAZĂ
                               Csatlos László                                                                                 SECRETAR
                                                                                                                                Kulcsár Tünde-Ildikó


   Anexa   
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină