Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  325/2016

privind acceptarea ofertei de donație propusă de Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapitvány

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară:
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 67.518/2016 a Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Oferta de donație propusă de Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapitvány;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină al Comisiei pentru tineret și sport ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 985 din Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin. (3) și art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 


HOTĂRĂȘTE
 


ART. 1. – Se aprobă acceptarea ofertei de donație fără sarcini, autentificată de notarul Public Filipántis Alpár, prin Încheierea de Autentificare nr. 1027/10.11.2016, formulată de Fundația Comunitară Covasna – Háromszéki Közösségi Alapitvány, constând în echipamente pentru antrenament în aer liber, masă de ping-pong, panouri de baschet și care se află amplasate pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, după cum urmează:
    - 6 echipamente pentru antrenament în aer liber, montate în municipiul Sfântu Gheorghe str. Nicolae Iorga;
    - 3 echipamente pentru antrenament în aer liber și o masă de ping- pong, montate în parcul de atntrenament situat în municipiul Sfântu Gheorghe str. Dealului;
    - 8 panouri de baschet;
ART. 2. - Donația se face fără nici o rezervă de sarcini, din partea donatarului.
ART. 3. - Valoarea totală a bunurilor oferite spre donație este 41.134,20 RON, conform celor declarate de donator și consființite în conținutul ofertei de donație, întocmită în formă autentică.
ART. 4. - Cu semnarea declarației de acceptare a donației în formă autentică în fața notarului public se mandatează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe.
ART. 5. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 24 noiembrie 2016.

                      PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                     CONTRASEMNEAZĂ
                                 Csatlos László                                                                                        SECRETAR
                                                                                                                                          Kulcsár Tünde-Ildikó


Anexa
 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină