Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


  Tel.:  0267-311726
  Fax: 0267-351781
  E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA Nr. 162/2016

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;
Întrunit în şedinţa sa de constituire din data de 22 iunie 2016, conform Ordinului Prefectului judeţului Covasna nr. 165/17.06.2016;
Având în vedere prevederile art.19 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, aprobat prin H.C.L. nr. 17/2011, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE 


ART. 1. –
Pe durata mandatului Consiliului Local al municipiului Sfântu Gheorghe, se organizează următoarele comisii de specialitate:

I. Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională:

1. Sztakics Éva-Judit;
2. Miklós Zoltán;
3. Debreczeni László;
4. Zsigmond József;
5. Kelemen Szilárd-Péter;
6. Bálint Iosif;
7. Cochior Andrei.
   
II. Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism:

1. Toth-Birtan Csaba;
2. Magyarosi Imola-Piroska;
3. József Álmos-Zoltán;
4. Cserey Zoltán-Mihály;
5. Székely Kincsö;
6. Ambrus Zsombor;
7. Bálint Iosif.


III. Comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte:

1. Kondor Ágota;
2. Koréh Enikő;
3. Tischler Ferenc;
4. Csatlos László;
5. Kolcza István;
6. Pârvan Rodica;
7. Bucur Mirela-Liliana.

IV. Comisia pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă:

1. Sztakics Éva-Judit;
2. Kondor Ágota;
3. Magyarosi Imola-Piroska
4. József Álmos-Zoltán;
5. Cserey Zoltán-Mihály;
6. Pârvan Rodica;
7. Bucur Mirela-Liliana.

V. Comisia pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină:

1. Toth-Birtan Csaba;
2. Debreczeni László;
3. Zsigmond József;
4. Ambrus Zsombor;
5. Csatlos László;
6. Cochior Andrei;
7. Comăneci Liviu-Vasile.

VI. Comisia pentru tineret şi sport:

    1. Miklós Zoltán;
2. Kelemen Szilárd-Péter;
3. Koréh Enikő;
4. Tischler Ferenc;
5. Székely Kincsö;
6. Kolcza István;
7. Comăneci Liviu-Vasile.


ART. 2. –
Comisiile prevăzute la art. 1 îşi vor alege în prima lor şedinţă câte un preşedinte de şedinţă, respespectiv, câte un secretar.


Sfântu Gheorghe, la 22 iunie 2016. 


    PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ     

Ambrus Zsombor  


CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
  Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină