Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  124/2016

privind mandatarea viceprimarului municipiului, d-na Sztakics Éva-Judit pentru reprezentarea municipiului în raporturile juridice cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - BERD;

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 325/2010 privind aprobarea contractului de finanțare rambursabilă externă încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – BERD, cu modificările și completările ulterioare, precum și toate actele administrative și contractele subsecvente acesteia;
Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 83/P/2016/15.04.2016 a Direcției Națională Anticorupție privind admiterea cererii d-lui Antal Arpad-Andras de ridicare a interdicției de a desfășura activitatea de primar al municipiului Sfântu Gheorghe, cu menținerea interdicției să nu se apropie, să nu comunice ori să intre în contact cu suspecțiiși inculpații cercetați în dosarul penal, ori cu martorii din dosar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


 HOTĂRĂŞTE


ART. 1. –
Se aprobă mandatarea viceprimarului municipiului, d-na Sztakics Éva-Judit ca, în limitele mandatelelor acordate de consiliul local și a legislației în materie, să reprezinte municipiul Sfântu Gheorghe în raporturile juridice ale acestuia cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare-BERD privitoare la derularea Contractului de finanțare nerambursabilă nr. 40634/03.11.2010, precum și în toate actele și faptele juridice subsecvente acestui contract.
ART. 2. –
Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează d-na Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 12 mai 2016.


 

 


  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Guruianu Mădălin-Doru


       

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
      Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină