Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  87/2016
pentru reactualizarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 166/2014 pentru
modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului
Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările ulterioare
 

Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 14192/02.03.2016 al Direcţiei Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului și turism și al Comisiei pentru adminstrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

ART. 1. - Se aprobă reactualizarea cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv bugetul de stat, pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Ghioceilor”, cu următoarele valori ale devizului general:

Finanţare:

De la bugetul de stat

De la bugetul local

Total

 

Lucrări executate până data de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA 

mii lei

1.246,056

78,167

1.324,223

mii euro

279,172

17,513

296,685

din care C+M cu TVA

mii lei

1.246,056

13,306

1.259.362

mii euro

279,172

2,981

282,153

 

Rest de executat la data de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA

mii lei

780,891

674,397

1.455,288

mii euro

174,954

151,095

326,049

din care C+M cu TVA

mii lei

712,492

488,560

1.201,052

mii euro 

159,630

109,459

269,089

 

Total deviz general reactualizat

Valoare totală cu TVA

mii lei

2.026,947

752,564

2.779,511

mii euro 

454,126

168,608

622,734

din care C+M cu TVA

mii lei

1.958,548

501,866

2.460,414

mii euro 

438,802

112,440

551,242


ART. 2.
- Se aprobă reactualizarea cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv bugetul de stat, pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Aschermann Vendrei Ferenc”, cu următoarele valori ale devizului general:

 

Finanţare:

De la bugetul de stat

De la bugetul local

Total

 

Lucrări executate până data de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA 

mii lei

659,064

94,611

753,675

mii euro

147,660

21,197

168,857

din care C+M cu TVA

mii lei

659,064

68,305

727,369

mii euro

147,660

15,303

162,963

 

Rest de executat la data  de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA

mii lei

1.825,392

369,096

2.194,488

mii euro 

408,969

82,694

491,663

din care C+M cu TVA

mii lei

1.665,504

239,803

1.905,307

mii euro 

373,147

53,727

426,874

 

 

Total deviz general reactualizat

Valoare totală cu TVA

mii lei

2.484,456

463,707

2.948,163

mii euro 

556,629

103,891

660,520

din care C+M cu TVA

mii lei

2.324,568

308,108

2.632,676

mii euro 

520,807

69,030

589,837


ART. 3. - Se aprobă reactualizarea  cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv bugetul de stat, pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cserey Janosné”, cu următoarele valori ale devizului general:

 

Finanţare:

De la bugetul de stat

De la bugetul local

Total

 

Lucrări executate până data de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA 

mii lei

692,691

31,844

724,535

mii euro

155,193

7,134

162,327

din care C+M cu TVA

mii lei

692,691

10,435

703,126

mii euro

155,193

2,338

157,531

 

Rest de executat la data  de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA

mii lei

505,644

480,899

986,543

mii euro 

113,287

107,743

221,030

din care C+M cu TVA

mii lei

461,354

366,792

828,146

mii euro 

103,364

82,178

185,542

 

 

Total deviz general reactualizat

Valoare totală cu TVA

mii lei

1.198,335

512,743

1.711,078

mii euro 

268,480

114,877

383,357

din care C+M cu TVA

mii lei

1.154,045

377,227

1.531,272

mii euro 

258,557

84,516

343,073

ART. 4. - Se aprobă reactualizarea cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv bugetul de stat, pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Vânătorilor între str. Ghioceilor şi Panorama Lumii”, cu următoarele valori ale devizului general.

 

Finanţare:

De la bugetul de stat

De la bugetul local

Total

 

Lucrări executate până data de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA 

mii lei

774,384

47,103

821,487

mii euro

173,496

10,553

184,049

din care C+M cu TVA

mii lei

774.384

25,671

800,055

mii euro

173,496

5,751

179,247

 

Rest de executat la data  de 01.01.2016

Valoare totală cu TVA

mii lei

488,782

339,242

828,024

mii euro 

109,509

89,448

198,957

din care C+M cu TVA

mii lei

445,969

290,561

736,530

mii euro 

99,917

65,099

165,016

 

 

Total deviz general reactualizat

Valoare totală cu TVA

mii lei

1.263,166

386,345

1.649,511

mii euro 

283,005

100,001

383,006

din care C+M cu TVA

mii lei

1.220,353

316,232

1.536,585

mii euro 

273,413

70,850

344,263


  ART. 5. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

  Sfântu Gheorghe, la 31 martie 2016.
  

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
                Czegő Zoltán           

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

                                                               

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină