Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  54/2016
privind mandatarea viceprimarului municipiului, d-na Sztakics Éva-Judit, pentru reprezentarea în justiţie a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere dispoziţiile Ordonanţei privind luarea măsurii preventive a controlului judiciar din data de 18.02.2016, emis de Direcţia Naţională Anticorupţie, Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie în dosarul nr. 83/P/2016, prin care s-a dispus luarea măsurii controlului judiciar faţă de primarul municipiului Sfântu Gheorghe, dl. Antal Árpád-András, cu interdicţia de a-şi desfăşura activitatea de primar al municipiului Sfântu Gheorghe pe o perioadă de 60 de zile, în perioada 18.02.2016-17.04.2016;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 34/2016 privind desemnarea unui viceprimar pentru exercitarea atribuţiilor legale de primar al municipiului Sfântu Gheorghe, pe perioada în care dl. Antal Árpád-András se află sub control judiciar, cu interdicţia de a- şi desfăşura acţivitatea de primar;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă mandatarea viceprimarului municipiului Sfântu Gheorghe d-na Sztakics Éva-Judit, pentru a reprezenta în justiţie Consiliul Local al municipiului Sfântu Gheorghe, pe perioada în care dl. Antal Árpád-András se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, cu excepţia situaţiilor în care litigiul se poartă între Primar şi Consiliul Local.
 ART. 2.
– Cu asigurarea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează secretarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Biroul Administraţie Locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, 24 februarie 2016.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        Cserey Zoltán-Mihály    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină