Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  47/2016
privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. Borvíz, Municipiul Sfântu Gheorghe”


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 71.131/10.12.2015, întocmit de către arhitectul şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Avizul tehnic nr. 16/2015 al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Covasna;
Având în vedere Raportul informării şi consultării publicului nr. 60200/24.11.2015 privind fundamentarea deciziei Consiliului local de adoptare sau neadoptare a documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. Borvíz”, Municipiul Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 47, 50 şi art. 56 alin (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c și alin. (5) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. e şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă documentaţia de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Modificare PUZ Cartier rezidenţial str. Borvíz” Municipiul Sfântu Gheorghe”, pentru terenurile înscrise în:
    CF nr. 26312 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 26312 în suprafaţă de 10900 mp;
    CF nr. 37888 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 37888 în suprafaţă de 56582 mp;
    CF nr. 27442 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27442 în suprafaţă de 233 mp;
    CF nr. 27443 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27443 în suprafaţă de 233 mp;
    CF nr. 27444 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27444 în suprafaţă de 233 mp;
    CF nr. 27445 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27445 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27446 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27446 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27447 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27447 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27448 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27448 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27449 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27449 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27450 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27450 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27451 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27451 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27452 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27452 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27453 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27453 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27454 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27454 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27455 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27455 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27456 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27456 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27457 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27457 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27458 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27458 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27459 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27459 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27460 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27460 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27461 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27461 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27462 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27462 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27463 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27463 în suprafaţă de 281 mp;
    CF nr. 27464 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27464 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27465 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27465 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27466 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27466 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27467 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27467 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27468 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27468 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27469 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27469 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27470 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27470 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27471 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27471 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27472 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27472 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27473 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27473 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27474 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27474 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27475 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27475 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27476 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27476 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27477 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27477 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27478 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27478 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27479 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27479 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27480 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27480 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27481 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27481 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27482 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27482 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27483 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27483 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27484 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27484 în suprafaţă de 337 mp;
    CF nr. 27485 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27485 în suprafaţă de 863 mp;
    CF nr. 27486 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27486 în suprafaţă de 11795 mp;
    CF nr. 27488 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27488 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27489 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27489 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27490 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27490 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27491 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27491 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27492 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27489 în suprafaţă de 300 mp;
    CF nr. 27493 Municipiul Sfântu Gheorghe, sub nr. cad. 27493 în suprafaţă de 300 mp, conform proiectului nr. 1327/AD1/2014, elaborat de S.C. V&K S.R.L. – România, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2.
- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul de Emitere a Autorizaţiilor de Construire şi Desfiinţare din cadrul Direcţiei Urbanism a Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
Sfântu Gheorghe, 24 februarie 2016.

 

 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
        Cserey Zoltán-Mihály    

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 anexe 1si 2.pdf

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină