Joi, 24. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR. 321/2015
pentru modificarea H.C.L. nr. 64/2013 privind constituirea Grupului de Lucru Local
pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 66.683/2015 al viceprimarului municipiului, dl. Tischler Ferenc;
Având în vedere H.C.L. nr. 170/2014 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Nemes Előd;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (3) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. (b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă actualizarea componenţei nominale a Grupului de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe aprobat prin H.C.L. nr. 64/2013, cu modificările ulterioare, prin înlocuirea d-lui consilier Kelemen Szilárd-Péter cu dl. consilier local Joós Stefan- Leontin, d-lui consilier local Zsigmond József cu dl. consilier local Csatlós László, respectiv numirea d-lui consilier local Cserey Zoltán-Mihály pe locul rămas vacant ca urmare a încetării de drept a mandatului de consilier local a d-lui Nemes Előd.
ART. 2. – Grupul de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe va avea următoarea componenţă:
- dl. Tischler Ferenc, viceprimar;
- d-na Kondor Ágota, consilier local;
- dl. Joós Stefan- Leontin, consilier local;
- dl. Zsigmond József, consilier local;
- dl. Cserey Zoltán Mihály, consilier local;
- reprezentantul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Fogolyán Kristóf”;
- reprezentantul Direcţiei de Sănătate Publică;
- reprezentantul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Covasna;
- reprezentantul Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe;
- reprezentantul Instituţiei Prefectului Judeţul Covasna;
- reprezentantul Consiliului Judeţean Covasna;
- reprezentantul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna;
- reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean;
- reprezentantul Asociaţiei Romilor „Amenkha”;
- reprezentantul Poliţiei Române;
- reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean „Gheorghe Doja” Covasna;
- reprezentanţi ai societăţii civile;
- Directorul Şcolii Gimnaziale „Néri Szent Fülöp”.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Grupul de Lucru Local pentru problemele romilor al municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 noiembrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    
         Bálint Iosif             

      

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină