Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  281/2015
pentru modificarea H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea
programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe,
cu modificările şi completările ulterioare


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 57534/2015 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea art. 10 din H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă cu domiciliul stabil în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
“ART. 10. - Procedura de acordare a burselor de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe se desfăşoară după următorul grafic:
Nr. crt.    Activităţi    Termene/perioade de realizare
1.    Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor    Semestrul I: 22 octombrie - 05 noiembrie;
Semestrul II: 15 februarie – 1 martie;
2.    Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului local a celor care s-au înscris pentru burse    Semestrul I: până la 09 noiembrie;
Semestrul II: până la 05 martie;
3.    Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului local a câştigătorilor burselor    Semestrul I: până la 16 noiembrie;
Semestrul II: până la 15 martie;
4.    Contestaţii privind acordarea burselor    Semestrul I: 17 - 18 noiembrie;
Semestrul II: 16-20 martie;
5.    Rezolvarea contestaţiilor     Semestrul I: 19 - 20 noiembrie;
Semestrul II: 21-23 martie;
6.    Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei.
    Semestrul I: noiembrie, în şedinţa ordinară a Consiliului local;
Semestrul II: martie, în şedinţa ordinară a Consiliului local;
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a programului de sprijinire a elevilor/studenţilor de etnie romă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 19 octombrie 2015.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Zsigmond József
  
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină