Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  240/2015
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.181/17.09.2015 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările ulterioare;
Având în vedere adresa nr. 6.129/17.09.2015 a Şcolii Tehnologice „Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe, destinată Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 52.064/17.09.2015;
Având în vedere adresa nr. 533/02.09.2015 a Palatului Copiilor Sfântu Gheorghe, destinată Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 49.537/07.09.2015;
Având în vedere adresa nr. 1.720/07.09.2015 a Liceului Tehnologic „Constantin Brâncuşi” Sfântu Gheorghe, destinată Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 49.332/07.09.2015;
Având în vedere adresa nr. 1.131/25.08.2015 a Şcoalii Gimnaziale „Nicolae Colan” Sfântu Gheorghe, destinată Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 48096/01.09.2015;
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) lit. a și art. 7 lit. b din Ordinul nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 15 alin. (3) din Ordinul nr. 4.624/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor care oferă activitate extraşcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.567/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Anexa Hotărârea Consiliului local nr. 217/2013 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în consiliile de administraţie ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamna viceprimar Sztakics Éva-Judit, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat implicate, din municipiul Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 22 septembrie 2015.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vargha Mihály-Béla
   
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó

 

Anexa la H.C.L 240/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină