Duminică, 9. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  210/2015
 privind modificarea şi completarea unor contracte de închiriere a unor spaţii
situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public
 al Municipiului Sfântu Gheorghe.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 1.041/2013, încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și deputatul Márton Árpád-Francisc în baza HCL nr. 299/2012 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv cererea d-lui deputat înregistrată la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 34.753/2015;
Având în vedere prevederile Contractului de închiriere nr. 2.969/2009 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România Organizaţia Teritorială Trei Scaune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza HCL nr. 265/2008, respectiv cererile formațiunii politice înregistrate la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 34.751/2015 şi 39.947/2015;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 41.239/2015 al Biroului locativ, relaţii, contracte şi administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu prevederile art. 40 din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată;
În baza prevederilor art. 26 și 27 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (5) lit. a şi art. 123 alin. (1), respectiv art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 1.041/2013 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și deputatul Márton Árpád-Francisc, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unele spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adiţional nr. 2/2015, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr. 2969/2015 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România Organizaţia Teritorială Trei Scaune, cu modificările şi completările ulterioare, având ca obiect unele spaţii situate în clădirea “Palatul Beör”, monument istoric, domeniu public al Municipiului Sfântu Gheorghe, potrivit clauzelor cuprinse în proiectul Actului adiţional nr. 2/2015, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locativ, Relaţii, Contracte şi Administrare Cimitir Comun din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 iulie 2015.


 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Tischler Ferenc
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

Anexe la H.L.C. nr. 210/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină