Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  95/2015
pentru modificarea indicatorilor aprobaţi prin H.C.L. nr. 166/2014 privind modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;        

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.066/19.03.2015 al Direcţiei gospodărire comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28/2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului–cadru al documentaţiei tehnico–economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 HOTĂRĂŞTE

 

 ART. 1. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Ghioceilor”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

2.750,940

623,075

2.487,143

559,472

De la bugetul local

213,343

48,321

13,307

3,014

Total

2.964,283

671,396

2.500,450

562,486

ART. 2. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cişmelei”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

458,424

103,831

403,338

91,354

De la bugetul local

160,583

36,371

118,811

26,910

Total

619,007

140,202

522,149

118,264

ART. 3. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Aschermann Vendrei Ferenc”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

2.701,946

611,978

2.417,498

547,552

De la bugetul local

494,383

111,975

278,688

63,122

Total

3.196,329

723,953

2.696,186

610,674

ART. 4. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cserey Janosné”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.712,931

387,971

1.548,467

350,721

De la bugetul local

135,147

30,610

10,435

2,363

Total

1.848,078

418,581

1.558,902

353,084

ART. 5. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Vânătorilor între str. Ghioceilor şi Panorama Lumii”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.628,708

368,895

1.470,827

333,136

De la bugetul local

107,978

24,457

25,671

5,814

Total

1.736,686

393,352

1.496,498

338,950

ART. 6. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Oltului, zona bloc 28”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

955,537

216,425

848,851

192,261

De la bugetul local

243,295

55,105

162,395

36,782

Total

1.198,832

271,530

1.011,246

229,043

ART. 7. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Direcţia Gospodărire Comunală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 26 martie 2015. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Magyarósi Imola-Piroska

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexe la H.C.L. nr. 95/2015

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină