Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  357/2014

privind alocarea unei sume de bani pentru Uniunea Cadrelor Didactice
Maghiare din România şi Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna
pentru premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2013-2014

 


Consiliul local al municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere adresa nr. 61.345/2014, înaintată de Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna, cu sediul în municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere adresa nr. 63.454/2014 înaintată de Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc;
Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 privind bugetul de stat pe anul 2014 şi prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. b şi alin. (4) lit. a din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 4.000 lei pentru Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, în vederea premierii cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2013-2014.
ART. 2. - Se aprobă alocarea sumei de 2.000 lei pentru Asociaţia Pedagogilor Români din Judeţul Covasna, pentru premierea cadrelor didactice cu merite deosebite în anul şcolar 2013-2014.
ART. 3. - Sumele alocate în condiţiile prezentei hotărâri vor fi suportate din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe, cap. Învăţământ subcap. 04.02 Învăţământ Secundar, Superior, art. 59.11 Asociaţii şi fundaţii.
ART. 4. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 11 decembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
József Álmos-Zoltán

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină