Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  331/2014
pentru modificarea H.C.L. nr. 284/2014 privind stabilirea graficului procedurii de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, instituit în baza H.C.L. nr. 11/2011, cu modificările şi completările ulterioareConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a pct. 1 şi pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. UNIC - Se aprobă modificarea datelor Semestrului I din graficul procedurii de acordare a burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, stabilit în baza prevederilor art. 1 din H.C.L. nr. 284/2014, după cum urmează:

Nr.

crt.

Activităţi

Semestrul I

1.

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor

17 noiembrie-20 noiembrie 2014

2.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a celor care s-au înscris pentru burse

21 noiembrie 2014

 

3.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a câştigătorilor burselor

21 noiembrie 2014

4.

Depunerea contestaţiilor privind acordarea burselor

24 noiembrie 2014

5.

Rezolvarea contestaţiilor

25 noiembrie 2014

6.

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de acordare a burselor

în şedinţa

ordinară din luna noiembrie a Consiliului local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sfântu Gheorghe, la 06 noiembrie 2014.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină