Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  326/2014

privind încheierea Actului adiţional nr. 3/2014 la Contractul de lucrări
nr. 51.058/04.10.2011 între Municipiul Sfântu Gheorghe, A.C.I. CLUJ S.A.
şi Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A.Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii ”C.N.I. – S.A.”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere H.C.L. nr. 240/2014 privind transmiterea unui teren situat pe str. Lunca Oltului fn. la Est de DN 12 către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I.” – S.A., în vederea construirii unei săli de sport multifuncţională cu 3000 de locuri în municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv finanţarea unor lucrări din bugetul local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 884/2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală de Sport Multifuncţională cu 3.000 de locuri”, str. Lunca Oltului fn., municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „CNI” – S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;HOTĂRĂŞTEART. 1. – Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 3 la Contractul de lucrări nr. 51.058/04.10.2011 încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe, Asocierea S.C. ACI CLUJ S.A. – S.C. BOGART CONSTRUCT S.R.L. şi Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S.A., anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 06 noiembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Joós Stefan-Leontin
      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină