Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 HOTĂRÂREA NR.  301/2014
pentru modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL nr. 166/2014 privindmodernizarea
unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului
Naţional de Dezvoltare Locală,
cu modificările şi completările ulterioare

 

 

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:           

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 52.948/22.10.2014 al Compartimentului de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

ART. 1. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat, din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Ghioceilor”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

2.052,977

459,351

1.866,343

417,592

De la bugetul local

911,306

203,903

634,107

141,880

Total

2.964,283

663,254

2.500,450

559,472

 

ART. 2. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat, din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cişmelei”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

411,540

92,081

374,127

83,710

De la bugetul local

207,467

46,421

148,022

33,120

Total

619,007

138,502

522,149

116,830

 

ART. 3. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat, din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Aschermann Vendrei Ferenc”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

2.196,506

491,465

1.996,824

446,787


De la bugetul local

999,823

223,709

699,362

156,481

Total

3.196,329

715,174

2.696,186

603,268

 

ART. 4. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cserey Janosné”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr.28 /2013, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.267,703

283,646

1.152,457

257,860

De la bugetul local

580,375

129,859

406,445

90,942

Total

1.848,078

413,505

1.558,902

348,802

 

ART. 5. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Vânătorilor între str. Ghioceilor şi Panorama Lumii”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.279,460

286,277

1.163,145

260,252

De la bugetul local

457,226

102,304

333,353

74,587

Total

1.736,686

388,581

1.496,498

334,839

 

ART. 6. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Oltului, zona bloc 28”, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

797,856

178,519

725,324

162,290

De la bugetul local

400,976

89,718

285,922

63,975

Total

1.198,832

268,237

1.011,246

226,265

 

ART. 7. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 23 octombrie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
         Incze Alexandru         

      

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar  
Kulcsár Tünde-Ildikó   

 

 Anexe la H.C.L. nr. 301/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină