Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  283/2014

pentru modificarea Hotărârii nr. 184/2009 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe privind instituirea programului de sprijinire a tinerilor în Municipiul Sfântu Gheorghe “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”,
cu modificările şi completările ulterioare
, pe anul 2014
 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 46.448/2014 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 170/2014 privind constatarea încetării mandatului de consilier local a domnului Nemes Előd;
Având în vedere prevederile Legii nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se stabileşte calendarul procedurii de acordare a burselor de excelenţă “Bursele Sfântu Gheorghe, instituite în baza H.C.L. nr. 184/2009, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Activităţi

Termen/perioada de realizare

1.

Depunerea la Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe a dosarelor pentru obţinerea burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”.

până la 13 noiembrie 2014.

2.

Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a celor care s-au înscris pentru “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE”.

până la 14 noiembrie 2014.

3.

Afişarea pe avizierul şi pe site-ul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe a căştigătorilor “BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

până la 26 noiembrie 2014.

 

4.

Depunerea contestaţiilor privind acordarea “BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

în perioada 26 noiembrie – 27 noiembrie 2014.

 

5.

Soluţionarea contestaţiilor depuse privind acordarea “BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

în perioada 1 decembrie - 5 decembrie 2014.

 6.

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de evaluare a “BURSELOR SFÂNTU GHEORGHE”.

prima sedinţă a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, ulterioară datei de 6 decembrie 2014.ART. 2. – Numeşte în Comisia de evaluare a burselor Sfântu Gheorghe pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier al d-lui Nemes Előd, pe dl. Váncsa Albert, consilier local.
ART. 3. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a burselor de excelenţă “BURSELE SFÂNTU GHEORGHE” a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.         


Sfântu Gheorghe, la 29 septembrie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Guruianu Mădălin Doru

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Regulament Burse de Excelență 2014

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină