Miercuri, 12. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  236/2014

pentru modificarea H.C.L. nr. 224/2012 privind stabilirea programului de audienţe
a consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 22.848/2014 al Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere H.C.L. nr. 194/2013 privind validarea mandatului consilierului local Cserey Zoltán-Mihály;
Având în vedere H.C.L. nr. 195/2013 privind validarea mandatului consilierului local Incze Alexandru;
Având în vedere H.C.L. nr. 196/2013 privind validarea mandatului consilierului local József Álmos-Zoltán;
Având în vedere H.C.L. nr. 81/2014 privind validarea mandatului consilierului local Bote Corina;
Având în vedere H.C.L. nr. 171/2014 privind validarea mandatului consilierului local Váncsa Albert;
Având în vedere prevederile art. 50 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3) şi art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. UNIC – Se aprobă modificarea listei privind stabilirea programului de audienţe a consilierilor locali ai municipiului Sfântu Gheorghe, anexă la Hotărârea Consiliului local nr. 224/2012, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului

Locaţia audienţei

Ziua şi ora audienţei

1.

Cserey Zoltán-Mihály

Sediul organizaţiei orăşeneşti U.D.M.R., str. Martinovics Ignác nr. 2.

Ultima zi de vineri a fiecărui trimestru al anului, orele 12,00-14,00.

2.

Incze Alexandru

Sediul organizaţiei orăşeneşti U.D.M.R., str. Martinovics Ignác nr. 2.

Ultima zi de vineri  a fiecărei luni, orele, 14,00-16,00.

3.

József Álmos-Zoltán

Sediul organizaţiei orăşeneşti U.D.M.R., str. Martinovics Ignác nr. 2.

Ultima zi de vineri a fiecărui trimestru al anului, orele 12,00-14,00.

4.

Bote Corina

Sediul P.N.L., str 1 Decembrie 1918, nr. 37.

Prima zi de joi a fiecărei luni, orele 17,00-19,00

5.

Váncsa Albert

Sediul P.P.M.T., str. Bánki Donát, nr. 36

Ultima zi de joi a fiecărei a fiecărei luni, orele 10,30-12,30.

 

Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină