Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR. 203/2014

privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor din Municipiul Sfântu Gheorghe - judeţul Covasna, care au obţinut rezultate deosebite la examenul de evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014 şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie -iulie în anul 2014


Consiliul Local al Municipiul Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Expunerea de motive nr. 36.068/2014 a doamnei consilier Palela Rădiţa;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 36.069/2014 al Compartimentului pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE
   


ART. 1. - Se aprobă acordarea sumei de 1.500 lei, cu titlu de stimulent financiar fiecărui absolvent al clasei a VIII-a din cadrul unei unităţi de învăţămînt preuniversitar din municipiul Sfântu Gheorghe, care a obţinut nota 10 la cel puţin 2 probe din 3 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a din anul 2014.
ART. 2. - Se aprobă acordarea sumei de 2.000 lei, cu titlu de stimulent financiar fiecărui absolvent de liceu din municipiul Sfântu Gheorghe, care a obţinut nota 10 la cel puţin 3 probe din 4, la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie în anul 2014.
ART. 3. - Nominalizarea absolvenţilor care întrunesc criteriile prevăzute la art. 1 şi 2 se va efectua prin dispoziţie de primar, pe baza rezultatelor oficiale ale examenului de evaluare naţională şi examenului naţional de bacalaureat, comunicate de Inspectoratul Judeţean Covasna.
ART. 4. - Executarea prezentei hotărâri se încredinţează doamnei viceprimar Sztakics Éva-Judit, precum şi Direcţiei economice din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină