Luni, 10. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR. 205/2014

privind aprobarea consumului lunar de combustibil pentru autospeciale
din dotarea Poliţiei Locale Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în sedinţă extraordinară;
Având în vedere Referatul nr. 30.869/2014 al Poliţiei locale a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.872/2014 al Poliţiei Locale a municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi (3), art. 5 alin. (4), respectiv pct. II al anexei 3 din O.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art. I din Legea nr. 33/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
Având în vedere prevederile Legii nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale, republicată şi H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare al Poliţiei locale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a şi alin. (6) lit. a pct. 7 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRĂŞTEART. 1. - Se aprobă consumul lunar de combustibil pentru autospecialele din dotarea Poliţiei Locale Sfântu Gheorghe, după cum urmează:


Nr. crt.

Categoria vehiculelor

Normă lunară de carburant

(litri/lună/autospecială)

1.

Autospeciale pentru patrulare şi intervenţie

300ART. 2. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe şi Poliţia Locală Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 05 august 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Debreczeni László
 
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină