Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 HOTĂRÂREA NR.  196/2014

privind modificarea indicatorilor aprobaţi prin HCL 166/2014 pentru
modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare LocalăConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:    

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 33173/07.07.2014 al Compartimentului de dezvoltare, investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Ghioceilor”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.541,769

344,969

1.360,785

304,474

De la bugetul local

1.422,514

318,286

1.139,665

254,999

Total

2.964,283

663,255

2.500,450

559,473ART. 2. – Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Bartok Bela”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

576,096

128,901

508,469

113,769

De la bugetul local

941,034

210,555

771,269

172,570

Total

1.517,130

339,456

1.279,738

286,339

 

ART. 3. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Fermei”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.593,032

356,439

1.406,030

314,597

De la bugetul local

508,930

113,872

367,029

82,122

Total

2.101,962

470,311

1.773,059

396,719


ART. 4. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cismelei”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

389,133

87,068

343,454

76,847

De la bugetul local

229,874

51,434

178,695

39,983

Total

619,007

138,502

522,149

116,830


ART. 5. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Lunca Oltului - trotuar”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:


 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

946,920

211,872

798,751

178,720

De la bugetul local

0

0

0

0

Total

946,920

211,872

798,751

178,720


ART. 6. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Aschermann Vendrei Ferenc”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:


 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.705,303

381,559

1.505,122

336,769

De la bugetul local

1.491,026

333,615

1.191,064

266,499

Total

3.196,329

715,174

2.696,186

603,268


ART. 7. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cserey Janosne”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:


 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.115,190

249,522

984,280

220,231

De la bugetul local

732,888

163,983

574,621

128,571

Total

1.848,078

413,505

1.558,901

348,802ART. 8. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Vânătorilor”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

917,511

205,292

809,807

181,193

De la bugetul local

819,175

183,289

686,691

153,646

Total

1.736,686

388,581

1.496,498

334,839

 

 

ART. 9. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Ciucului”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 9 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

3.173,556

710,079

2.688,202

601,482

De la bugetul local

0

0

0

0

Total

3.173,556

710,079

2.688,202

601,482

 


ART. 10. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii “Modernizare strada Fabricii”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 10 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:


 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.416,373

316,912

1.205,475

269,723

De la bugetul local

536,813

120,111

456,882

102,227

Total

1.953,186

437,023

1.662,257

371,950


ART. 11. - Se aprobă modificarea cuantumului cheltuielilor finanţate din bugetul local, respectiv, bugetul de stat din devizul general pentru lucrarea de investiţii “Modernizare strada Oltului, spatele bloc 28”, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Locală aprobat prin OUG nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 11 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general modificat:

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

962,319

215,318

849,355

190,042

De la bugetul local

236,513

52,920

161,891

36,223

Total

1.198,832

268,238

1.011,246

226,265

 

ART. 12. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.


Sfântu Gheorghe, la 07 iulie 2014.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
 
Cserey Zoltán-Mihály  
    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar

  Kulcsár Tünde-Ildikó
  

 

 Anexe la H.C.L. nr. 196/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină