Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  166/2014

privind actualizarea devizului general pentru modernizarea unor străzi în municipiul Sfântu Gheorghe, pe baza Programului Naţional de Dezvoltare Locală


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară:    

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 25947/28.05.2014 al Compartimentului de dezvoltare, investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 privind aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL);
Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Ghioceilor”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.613,210

360,954

1.360,785

304,474

De la bugetul local

1.351,073

302,301

1.139,665

254,999

Total

2.964,283

663,255

2.500,450

559,473

 

ART. 2. – Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Bartok Bela”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

608,933

136,248

508,469

113,769

De la bugetul local

908,196

203,208

771,269

172,570

Total

1.517,129

339,456

1.279,738

286,339

 

 

 ART. 3. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Fermei”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.666,849

372,955

1.406,030

314,597

De la bugetul local

435,113

97,356

367,029

82,122

Total

2.101,962

470,311

1.773,059

396,719

 

 

ART. 4. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cişmelei”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

432,923

96,866

343,454

76,847

De la bugetul local

225,245

50,398

178,695

39,983

Total

658,168

147,264

522,149

116,830

 

 

ART. 5. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Lunca Oltului- trotuar”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

946,920

211,872

798,751

178,720

De la bugetul local

0

0

0

0

Total

946,920

211,872

798,751

178,720

 

 

ART. 6. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Aschermann Vendrei Ferenc”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.897,206

424,497

1.505,122

336,769

De la bugetul local

1.501,337

335,922

1.191,064

266,499

Total

3.398,543

760,419

2.696,186

603,268

 

ART. 7. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Cserey Janosne”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.166,864

261,084

984,280

220,231

De la bugetul local

681,214

152,421

574,621

128,571

Total

1.848,078

413,505

1.558,901

348,802

 

ART.8. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Vânătorilor”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

939.780

210,275

809,807

181,193

De la bugetul local

796,905

178,307

686,691

153,646

Total

1.736,685

388,582

1.496,498

334,839

 

ART. 9. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Ciucului”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 9 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

3.173,556

710,079

2.688,202

601,482

De la bugetul local

0

0

0

0

Total

3.173,556

710,079

2.688,202

601,482

 

ART. 10. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Fabricii”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 10 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.416,373

316,912

1.205,475

269,723

De la bugetul local

536,813

120,111

456,882

102,227

Total

1.953,186

437,023

1.662,257

371,950

 

ART. 11. - Se aprobă valorile actualizate ale devizului general pentru lucrarea de investiţii: “Modernizare strada Oltului, spatele bloc 28”, precum şi cofinanţarea de către Consiliul Local a cheltuielilor ce se finanţează de beneficiar, conform prevederilor PNDL aprobat prin OUG nr. 28/2013, anexa nr. 11 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă, cu următoarele valori ale devizului general actualizat:

 

 

Valoare totală cu TVA

din care C+M cu TVA

Finanţare:

mii lei

mii euro

mii lei

mii euro

De la bugetul de stat

1.006,910

225,295

849,355

190,042

De la bugetul local

191,922

42,942

161,891

36,223

Total

1.198,832

268,237

1.011,246

226,265

 

ART. 12. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

 

Sfântu Gheorghe, la 29 mai 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
    Csatlós László

    

CONTRASEMNEAZĂ
Pentru Secretar

Hengán Hajnal
  

 

Anexa nr. 1. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 2. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 3. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 4. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 5. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 6. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 7. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 8. la H.C.L. nr. 166/2014

Anexa nr. 9. la H.C.L. nr. 166/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină