Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  109/2014

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 16.359/2014 al Direcţiei finanţe publice municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) şi art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza Titlului IX. din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Titlul IX. din H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere parcurgerea procedurii prevăzute la art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. c şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
    


ART. 1. - Se aprobă modificarea şi completarea Cap. II din anexa nr. 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 265/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
I. Articolul 42 va avea următorul cuprins:
 „Art. 42 – (1) Intrarea pe terenul de minigolf se face după plata taxei de intrare şi primirea brăţării speciale, care înlocuieşte biletul clasic şi se aplică pe încheietura mâinii înaintea intrării în incinta terenului de minigolf.
(2)Brăţara va fi inscripţionată cu următoarele:
 „Consiliul Local Sfântu Gheorghe - Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa
Bilet de intrare – Belépő
Preţ – Ára
Teren de minigolf Şugaş-Băi - Minigolf pálya Sugásfürdő.”
(3) Brăţara va conţine o parte colorată, de cca. 20 – 22 cm, o parte autocolantă, înseriată care se va rupe la dezlipire şi o parte de cotor care va conţine acelaşi număr de serie pentru justificarea numărului de brăţări consumate şi preţul biletului.
(4) Terenul de minigolf va fi deschis publicului, după cum urmează:
Luni – duminică între orele 11 – 19.
(5) Sumele încasate vor fi depuse la Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe.”
II. Articolul 43 va avea următorul cuprins:
„Art. 43 – (1) Intrarea pe terenul de sporturi extreme se face după plata taxei de intrare şi primirea brăţării speciale, care înlocuieşte biletul clasic şi se va aplica pe încheietura mâinii beneficiarului, premergător accesului în incinta terenului de sporturi extreme.
(2) Brăţara va fi inscripţionată cu următoarele:
„Consiliul Local Sfântu Gheorghe - Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa
Bilet de intrare – Belépő
Preţ – Ára
Am luat la cunoştinţă şi am înţeles regulamentul de funcţionare a terenului de sporturi extreme din Şugaş Băi. – Tudomásul vettem és megértettem a sugásfürdői extrém sportpálya szabályzatát.
Terenul de sporturi extreme  Şugaş-Băi - Extrém sportpálya  Sugásfürdő.”
(3) Brăţara va conţine o parte colorată, de cca. 20 – 22 cm, o parte autocolantă, înseriată care se va rupe la dezlipire şi o parte de cotor care va conţine acelaşi număr de serie pentru justificarea numărului de brăţări consumate şi preţul biletului.
(4) Terenul de sporturi extreme va fi deschis publicului după cum urmează:
Luni – duminică între orele 11 – 19.
(5) Sumele încasate vor fi depuse la Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe.”
III. Articolul 44 va avea următorul cuprins:
„Art. 44 – (1) Utilizarea zidului alpin se face după plata taxei de intrare şi primirea brăţării speciale, valabilă pentru o urcare, care înlocuieşte biletul clasic şi se va aplica pe încheietura mâinii beneficiarului, premergător folosirii zidului alpin.
(2) Brăţara va fi inscripţionată cu următoarele:
„Consiliul Local Sfântu Gheorghe - Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa
Bilet de intrare – Belépő
Preţ – Ára
Am luat la cunoştinţă şi am înţeles regulamentul de funcţionare a zidului alpin din Şugaş Băi. – Tudomásul vettem és megértettem a sugásfürdői mászófal szabályzatát.
Zidul alpin Şugaş-Băi – Mászófal Sugásfürdő.”
(3) Brăţara va conţine o parte colorată, de cca. 20 – 22 cm, o parte autocolantă, înseriată care se va rupe la dezlipire şi o parte de cotor care va conţine acelaşi număr de serie pentru justificarea numărului de brăţări consumate şi preţul biletului.
(4) Programul de utilizare a zidului alpin:
 Luni – duminică între orele 11 – 19.
(5) Sumele încasate vor fi depuse la Direcţia Finanţe Publice Municipale Sfântu Gheorghe.”
ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Sport şi Agrement, Direcţia Finanţe Publice Municipale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 30 aprilie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină