Joi, 6. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  105/2014

privind aprobarea proiectului „Tradiţii secuieşti – o incursiune în cultura
secuilor din România” şi a cheltuielilor legate de proiect

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Scrisoarea de intenţie nr. 16944/2014 privind parteneriatul pentru „Programul PA17/RO13” – Promovarea diversităţii în artă şi cultură în cadrul patrimoniului cultural european, semnată de către Institutul pentru Politici Publice şi Municipiul Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile Apelului de proiecte „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european” în cadrul „Programului PA17/RO13”, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014;
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului al „Programului PA17/RO13”, ediţia ianuarie 2014;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b, alin. (4) lit. d şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă aplicarea municipiului Sfântu Gheorghe la „Programul PA17/RO13”, Apelul de proiecte „Promovarea diversităţii în cultură şi artă în cadrul patrimoniului cultural european”, finanţat de Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
ART. 2. - Se aprobă proiectul „Tradiţii secuieşti – o incursiune în cultura secuilor din România”, anexă la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.  
ART. 3. - Se aprobă cheltuielile legate de proiect: valoarea totală a proiectului: 747.360,00 lei, valoarea eligibilă a proiectului: 747.360,00 lei, fără aport propriu la cheltuielile eligibile din partea municipiului Sfântu Gheorghe, care se angajează la acoperirea tuturor cheltuielilor neeligibile şi conexe apărute pe parcursul implementării proiectului.
ART. 4. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează d-na viceprimar Sztakics Éva-Judit şi Biroului Proiecte din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, 04 aprilie 2014.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 105/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină