Sâmbătă, 15. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  107/2014

pentru modificarea H.C.L. nr. 78/2014 privind instituirea programului
 de burse pentru susţinerea studenţilor din anii terminali cu domiciliul
în municipiul Sfântu GheorgheConsiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE


ART. 1. – Se aprobă modificarea articolului 15 din Regulamentul de aplicare a programului de susţinere a studenţilor din anii terminali, aprobat prin H.C.L. nr. 78/2014, după cum urmează:
II. Articolul 15 va avea următorul cuprins:
„Art. 15. – Procedura de acordare a burselor pe anul 2014 se desfăşoară, după următorul calendar:

 

 Nr. crt.

Activităţi

Termene/perioade

de realizare

1.

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor 

14 aprilie 2014 (data poştei, prin e-mail până ora 13,00)

2.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a celor a candidaţilor înscrişi

18 aprilie 2014

3.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul Consiliului Local a câştigătorilor „Burselor Sfântu Gheorghe”

25 aprilie 2014

4.

Depunerea contestaţiilor împotriva rezultatului evaluării

28 - 29 aprilie 2014

5.

Soluţionarea contestaţiilor

30 aprilie

 

ART. 2. – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează comisia de evaluare a burselor, precum şi Compartimentul Contabilitate din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
                               


Sfântu Gheorghe, la 04 aprilie 2014.
 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

      Bálint Iosif

    

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină