Sâmbătă, 8. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

 

HOTĂRÂREA NR.  45/2014
privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate cu nr. 427/2014 al Direcţiei de Asistenţă Comunitară din cadrul Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Programul Operaţional Regional 2007-2013, aprobat de Comisia Europeană şi lansat la nivel naţional în data de 13 iulie 2007;
În baza Ghidului solicitantului pentru Axa prioritara 3 din cadrul POR, Domeniul major de intervenţie 3.2. ”Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;
Având în vedere Dispoziţia de şantier nr. 1 din 25.10.2013 al S.C. Prodax S.R.L.;
În conformitate cu art. 36 alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă modificarea articolului 2 din H.C.L. nr. 9/2012 privind aprobarea proiectului „Dezvoltarea serviciilor sociale de creşă cu program de lucru zilnic din Municipiul Sfântu Gheorghe” şi a cheltuielilor legate de proiect, după cum urmează:
I.    Articolul 2 va avea următorul cuprins:
„ART. 2. – Se aprobă cheltuielile legate de proiect, după cum urmează:
•    Valoarea totală a proiectului: 2.275.429,76 lei;
•    Valoarea eligibilă a proiectului: 1.598.729,00 lei;
•    TVA: 434.429,76 lei”.
ART. 2 - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Comunitară din subordinea Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe la 19 februarie 2014.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                               Vargha Mihály-Béla                            

       În lipsa acestuia, consilier local:

      Sztakics Éva-Judit

      Tischler Ferenc

      Kelemen Szilárd-Péter

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină