Miercuri, 5. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


 

HOTĂRÂREA NR.  1/2014
privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza P.T., a unor
obiective de investiţii din municipiul Sfântu Gheorghe, finanţate din contractul de finanţare încheiat între Municipiul Sfântu Gheorghe şi BERD  Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară:

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile H.G. nr. 863/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţie;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b şi alin. (4) lit. d din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

 


ART. 1. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - strada Nicolae Colan, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - strada Vasile Goldiş, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - parcare strada Podului, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - iluminat şi parcare strada Romulus Cioflec, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - strada Székely Győrgy (1 Mai), anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - parcare strada Căminului bl. 34, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza P.T., Reabilitare străzi şi sisteme de iluminat urban în municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna - strada Oltului (inclusiv str. Gyárfas Jenő), anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. – Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi Compartimentul de Dezvoltare, Investiţii din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 16 ianuarie 2014.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  Vajna László

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 

Anexă la H.C.L. nr. 1/2014
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină