Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  244/2013

pentru modificarea tabelului, anexă la Hotărârea nr. 242/2012 al Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 50.188/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) lit. e din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d şi alin. (6) lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
    


ART. 1. - Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr. 242/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale în unităţile din învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin revocarea domnului consilier Zsigmond József din calitatea de reprezentant al Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educaţionale ce funcţionează la nivelul unor unităţi de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Sfântu Gheorghe, respectiv înlocuirea acestuia, după cum urmează:

poz. din tabel

Unitatea de învăţământ preuniversitar

Consilier desemnat

nr. crt. 12

Liceul Teoretic “Mikes Kelemen” Sfântu Gheorghe

Sztakics Éva-Judit

nr. crt. 14

Colegiul National “Mihai Viteazul” Sfântu Gheorghe;

Palela Rădiţa

nr. crt. 18

Liceul Tehnologic“Puskás Tivadar” Sfântu Gheorghe   

Magyarósi Imola-Piroska

 


ART. 2. -
Cu executarea prezentei hotărâri de încredinţează doamna viceprimar Sztakics Eva-Judit, Compartimentul pentru Învăţământ şi Cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, precum şi directorii instituţiilor de învăţământ preuniversitar în cauză.


Sfântu Gheorghe, la 31 octombrie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Profiroiu Marilena

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó  

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină