Duminică, 23. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  194/2013
privind validarea mandatului unui consilier local


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 147/2013 privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Mild Zoltán;
Având în vedere adresa nr. 24/2013 a Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, Organizaţia Teritorială Trei Scaune, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe cu nr. 45.444/20.09.2013;
Având în vedere Raportul Comisiei de validare nr. 43.535/2013;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) şi (5), respectiv art. 31ˆ1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Validează mandatul de consilier local al domnului CSEREY ZOLTÁN-MIHÁLY, pe baza propunerii formulate de Uniunea Democrată a Maghiarilor din România.
ART. 2. – Pe durata exercitării mandatului de consilier, domnul Cserey Zoltán-Mihály îşi va desfăşura activitatea în comisia pentru sănătate, protecţie socială şi culte, respectiv comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe.
 

Sfântu Gheorghe, la 26 septembrie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Pârvan Rodica

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar
Kulcsár Tünde-Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină