Marţi, 16. ianuarie 2018
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014     2015     2016     2017     Hotărâri cu caracter normativ    
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  176/2013

privind stabilirea calendarului procedurii de acordare a burselor sociale pentru anul şcolar 2013-2014 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din
Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.329/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTEART. 1.
– Se stabileşte Calendarul procedurii de acordare a burselor sociale în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2013-2014, după cum urmează:
 

Nr.

crt.

Activităţi

Semestrul I

Semestrul II

1.

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor

16 septembrie-14 octombrie 2013

 

10-16 februarie 2014

2.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a celor care s-au înscris pentru burse

până la 15 octombrie 2013

 

până la 17 februarie 2014

3.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a câştigătorilor burselor

până la 21 octombrie 2013

până la 24 februarie 2014

4.

Depunerea contestaţiilor privind acordarea burselor

22, 23 octombrie 2013

25, 26 februarie 2014

5.

Rezolvarea contestaţiilor

24 octombrie 2013

27 februarie 2014

6.

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de acordare a burselor

octombrie, în şedinţa ordinară a consiliului local;

 

martie, în şedinţa ordinară a consiliului local;

 

 

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a programului de sprijinire a elevilor de etnie romă, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2013
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Turism
Baze sportive şi de agrement
Camere web
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Sfântu Gheorghe 550
Localităţi înfrăţite
Spre un oraş mai frumos
Promovarea tradițiilor secuiești
Capitala Culturală a Ţinutului Secuiesc

Despre program
Muzică
Literatură
Teatru
Arte vizuale
Burse
Concurs de creaţie
Jocuri
Media
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Administrator public
Structură
Guvernanţă corporativă
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Finantare programe sportive

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2018 - Hartă pagină