Marţi, 11. august 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  176/2013

privind stabilirea calendarului procedurii de acordare a burselor sociale pentru anul şcolar 2013-2014 în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din
Municipiul Sfântu Gheorghe


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 34.329/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor de etnie romă în municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;


HOTĂRĂŞTEART. 1.
– Se stabileşte Calendarul procedurii de acordare a burselor sociale în cadrul Programului de sprijinire a elevilor de etnie romă din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru anul şcolar 2013-2014, după cum urmează:
 

Nr.

crt.

Activităţi

Semestrul I

Semestrul II

1.

Depunerea dosarelor pentru obţinerea burselor

16 septembrie-14 octombrie 2013

 

10-16 februarie 2014

2.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a celor care s-au înscris pentru burse

până la 15 octombrie 2013

 

până la 17 februarie 2014

3.

Afişarea la avizierul şi pe site-ul consiliului local a câştigătorilor burselor

până la 21 octombrie 2013

până la 24 februarie 2014

4.

Depunerea contestaţiilor privind acordarea burselor

22, 23 octombrie 2013

25, 26 februarie 2014

5.

Rezolvarea contestaţiilor

24 octombrie 2013

27 februarie 2014

6.

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe a propunerilor Comisiei de acordare a burselor

octombrie, în şedinţa ordinară a consiliului local;

 

martie, în şedinţa ordinară a consiliului local;

 

 

ART. 2. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisia de evaluare a programului de sprijinire a elevilor de etnie romă, precum şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

   
Sfântu Gheorghe, la 25 iulie 2013
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină