Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
 

MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  157/2013

privind iniţierea procedurilor legale pentru obţinerea titlului de „Capitala europeană a culturii” în anul 2021 de către Municipiul Sfântu Gheorghe

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 30.542/2013 al Biroului de imagine şi comunicare din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere Ghidul pentru oraşele candidate la titlul de Capitală Culturală Europeană, precum şi Decizia nr. 1622/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 24 octombrie 2006 privind stabilirea unei acţiuni comunitare în favoarea evenimentului „Capitala europeană a culturii” pentru anii 2007–2019;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. a, pct. 4 şi alin. (7) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. - Se aprobă iniţierea demersurilor legale pentru înfiinţarea de către municipiul Sfântu Gheorghe împreună cu alte autorităţi ai administraţiei publice locale din România, a unei asociaţii pentru obţinerea de către municipiul Sfântu Gheorghe, în numele Ţinutului Secuiesc, a titlului de „Capitală Culturală Europeană” în anul 2021.
ART. 2. - În fiecare an, în funcţie de etapele parcurse în preselecţie, se vor aloca sume din bugetul local şi se vor depune proiecte de atragere de fonduri nerambursabile în vederea finanţării pregătirilor pentru depunerea candidaturii la titlul de „Capitală Culturală Europeană”.
ART. 3. - Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Administraţie Locală, Biroul Juridic, Biroul de Imagine şi Comunicare, respectiv Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 27 iunie 2013.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Palela Rădiţa 

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde Ildikó

 

Anexă la H.C.L. nr. 157/2013
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină