Luni, 21. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 


HOTĂRÂREA NR.  70/2013

privind stabilirea burselor în cadrul programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe pe anul şcolar 2012-2013

 


Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 11/2011 privind instituirea programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi culte a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În conformitate cu art. 36 alin. (1) şi alin. (6) pct. 1 şi 5 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTEART. 1.
- Se aprobă acordarea pe anul şcolar 2012 – 2013, în cadrul Programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă în Municipiul Sfântu Gheorghe, a următoarelor categorii de burse:
a.)    3 burse sociale, fiecare în sumă de 200 lei/lună;
b.)    1 bursă de studiu, în sumă de 300 lei/lună.
ART. 2. - Executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Comisiei de evaluare a programului de sprijinire a elevilor şi studenţilor de etnie romă şi Biroului administraţie locală din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 08 aprilie 2013.


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Miklós Zoltán

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină