Miercuri, 23. septembrie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  38/2013

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei

 Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă extraordinară;
În baza prevederilor art. 863 lit.e din Codul civil;
În baza prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietatea publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind adminstraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    
În temeiul art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 

 

ART. 1. – Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe al imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 2, evidenţiat în C.F. individuală nr. 23.074-C1-U4 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 144/1/1/XXXVII Sediu Asirom având la parter windfang, hol acces, depozit, casa scării, la etajul I secretariat, caserie, cabinet director, arhivă, birouri agenţi asigurare calculatoare, birouri daune, depozit, WC femei, WC bărbaţi, culoar, birou de contabilitate, birou asigurări, hol, debara, în suprafaţă utilă de 281 mp, cu cotele de părţi comune de 43/546 parte, evidenţiat în C.F. colectivă nr. 23.074(provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 1971).
ART. 2. - Se aprobă transmiterea din domeniul public al Municipiului Sfântu Gheorghe şi din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe în domeniul public al Statului Român şi în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei, a imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, str. Gödri Ferenc nr. 2, judeţul Covasna, evidenţiat în C.F. individuală nr. 23.074-C1-U4 Sfântu Gheorghe sub nr. top. 144/1/1/XXXVII Sediu Asirom având la parter windfang, hol acces, depozit, casa scării, la etajul I secretariat, caserie, cabinet director, arhivă, birouri agenţi asigurare calculatoare, birouri daune, depozit, WC femei, WC bărbaţi, culoar, birou de contabilitate, birou asigurări, hol, debara, în suprafaţă utilă de 281 mp, cu cotele de părţi comune de 43/546 parte, evidenţiat în C.F. colectivă nr. 23.074 (provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 1971).
ART. 3. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredintează Primarul municipiului Sfântu Gheorghe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.Sfântu Gheorghe, la 4 martie 2013.

 

 


 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Magyarósi Imola-Piroska

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Anunţuri
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Direcţia de Asistenţă Socială: Angajări și formulare
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți
Programul Hai Acasa
Biroul Electoral

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină