Miercuri, 26. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro

 

HOTĂRÂREA NR.  8/2013

privind aprobarea asocierii Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe în vederea constituirii unei asociaţii nonprofit “ASSITEJ ROMÂNIA” –  Asociaţia Internaţională de Teatru pentru Copii şi Tineret, respectiv aderarea acestei asociaţii la organizaţia internaţională “ASSITEJ INTERNATIONAL”

 


    Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4000/2013 al Compartimentului pentru învăţământ şi cultură din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, patrimoniu, economic, buget, finanţe, agricultură şi dezvoltare regională, al Comisiei pentru învăţământ, cultură şi ştiinţă şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere scrisoarea nr. 23/2013 a Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, adresată Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 3566/21.01.2013;
Având în vedere Procesul verbal încheiat la sediul Teatrului “Ariel” – Târgu Mureş în data de 03.11.2012, cu ocazia iniţierii constituirii ASSITEJ ROMÂNIA – Asociaţia Internaţională de Teatru pentru Copii şi Tineret; 
Având în vedere Dovada Disponibilităţii Denumirii nr. 106.827/2012, emisă de Serviciul Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Ministerul Justiţiei;
Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (7) lit. a şi c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE

   
ART. 1. - Se aprobă asocierea Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe în vederea constituirii, împreună cu instituţii de cultură similare, a unei asociaţii nonprofit, purtând denumirea ASSITEJ ROMÂNIA (Asociaţia Internaţională de Teatru pentru Copii şi Tineret).
ART. 2. - Se aprobă aderarea Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe, urmare a constituirii ASSITEJ ROMÂNIA, la organizaţia internaţională ASSITEJ INTERNATIONAL (Association Internationale du Theatre pour L’Enfance et la Jeunesse).
ART. 3.- Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează doamna Sztakics Éva-Judit, viceprimarul municipiului Sfântu Gheorghe şi domnul Bocsárdi László, managerul Teatrului “Tamási Áron” Sfântu Gheorghe.
   


Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2013.

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kelemen Szilárd Péter

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină