Marţi, 25. februarie 2020
Hotărâri

Cuvânt cheie:
Număr hotărâre:


2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   Hotărâri cu caracter normativ  
MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL


RO 520008 Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2
Judeţul Covasna


Tel.:  0267-311726
Fax: 0267-351781
E-mail: consiliul.local@sepsi.ro


HOTĂRÂREA NR.  13/2013

privind dezlipirea unor imobile situate în Cartierul Câmpul Frumos nr. 5


   Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în şedinţă ordinară;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 4327/24.01.2013 al Arhitectului şef al municipiului Sfântu Gheorghe;
Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislaţia muncii şi disiciplină a Consiliului local al municipiului Sfântu Gheorghe;
În baza prevederilor art. 879 din Codul civil şi ale Titlului II din Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 


HOTĂRĂŞTE
 


ART. 1. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 1, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29784 sub nr. cad. 29784, A1.1. cad. 29784-C1, în 4 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr. 1102/17.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 2. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 4, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29792 sub nr. cad. 29792, A1.1. cad. 29792-C1, conform documentaţiei cadastrale nr. 1099/17.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 2 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 3. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr.5, bl. 5, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29785 sub nr. cad. 29785, A1.1. cad. 29785-C1, în 4 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr. 965/16.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 4. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 9, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29795 sub nr. cad. 29795, A1.1. cad. 29795-C1, în 12 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr. 1025/16.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 4 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 5. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 10, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29796 sub nr. cad. 29796, A1.1. cad. 29796-C1, în total în 8 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr.1097/17.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 6. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 11, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29786 sub nr. cad. 29786, A1.1. cad. 29786-C1, în 4 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr. 1100/17.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 6 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 7. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 13, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29797 sub nr. cad. 29797, A1.1. cad. 29797-C1, în 12 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr. 1093/17.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 7 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 8. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 12, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29798 sub nr. cad. 29798, A1.1. cad. 29798-C1, în 8 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr. 1096/17.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 8 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 9. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, bl. 14, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29791 sub nr. cad. 29791, A1.1. cad. 29791-C1, în 10 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr.1095/17.01.2013, elaborată de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 9 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 10. – Se aprobă apartamentarea imobilului situat în Municipiul Sfântu Gheorghe, Cartierul CÂMPUL FRUMOS nr. 5, proprietatea privată a municipiului Sfântu Gheorghe, înscris în C.F. nr. 29790 sub nr. cad. 29790 teren, A1.1. cad. 29790-C1 casă de locuit, în 6 unităţi individuale, conform documentaţiei cadastrale nr. 1098/17.01.2013, elaborat de persoană fizică autorizată Luffy Vilmos, anexa nr. 10 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
ART. 11. - Cu executarea prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.
 


Sfântu Gheorghe, la 31 ianuarie 2013.

  

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Kelemen Szilárd Péter

CONTRASEMNEAZĂ
 
SECRETAR
  Kulcsár Tünde

 

Anexă la H.C.L. nr. 13/2013

 
<< înapoiOraşul nostru

Instituţii de cultură
Instituţii de învăţământ
Băile Şugaş
Baze sportive şi de agrement
Harta oraşului
Zilele Sfântului Gheorghe
Localităţi înfrăţite
Primărie

Primar
Viceprimari
Secretar
Instituţii subordonate
Guvernanţă corporativă
Administrator public
Structură
Ore de audienţă publică
Formulare tipizate
Informaţii de interes public
Transparenţă în administraţia publică
Concursuri de proiecte
Angajări
Angajări Direcţia de Asistenţă Socială
Taxe locale
Oferte de vânzare terenuri
Impozite şi taxe locale
Consiliul local

Hotărâri
Consilieri
Data şedinţelor
Rapoarte de activitate
Comisii de specialitate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Procese-verbale
Iniţiativa cetăţenească
Login Consilieri
Arhivă 2008-2012
Arhivă 2012–2016
Proiecte sportive
Proiecte culturale
Proiecte pentru tineret
Burse pentru studenți

Toate drepturile rezervate © Primăria Sfântu Gheorghe 2020 - Hartă pagină